ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ บริษัทผู้ผลิต เอทานอล

มรภ.ราชนครินทร์ ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ บริษัทผู้ผลิต เอทานอล รายใหญ่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย วันนี้ (14 มิ.ย. 64) เวลา 11.30 น. รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี บันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning: WiL) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในโครงการ “สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่” เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับบริษัท อิมเพรส เอทานอล จำกัด (แบบออนไลน์) พร้อมด้วยผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ ผศ.พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจนคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วม ในพิธี ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง …

ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับ บริษัทผู้ผลิต เอทานอล Read More »

อำนวยความสะดวกให้แก่ พระสงฆ์ ในพื้นที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อสม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ พระสงฆ์ ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อาทิ จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ วัดบางพระ เป็นต้น ตลอดจนส่วนราชการ ที่ได้รับการจัดสรร ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อสม. ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อสม. ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับโครงการหอการค้าปันสุข ด้วยการโชว์ฝีมือปรุงอาหาร เมนูผัดขิง เพื่อเป็นอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอสม. ตลอดจนผู้มารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Kick Off เริ่มฉีดวัคซีน อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 7 มิ.ย. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อสม. ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งในวันนี้ เป็นวัน Kick Off เริ่มฉีดวัคซีน อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการประสานจาก รพ.พุทธโสธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการใช้อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง เฉลี่ยวันละ 2,200 คน นอกจากนี้ …

Kick Off เริ่มฉีดวัคซีน อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Read More »

ให้กำลังใจ คณาจารย์และบุคลากร ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 7 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ร่วมให้กำลังใจ คณาจารย์และบุคลากร ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ซ้อมเสมือนจริง โดยมีการฉีดวัคซีนให้แก่อสม. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทหารและผู้คุมจากเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เดินทางมาตรวจความพร้อมของการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งวันดังกล่าวเป็นการซ้อมเสมือนจริง โดยมีการฉีดวัคซีนให้แก่อสม. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทหารและผู้คุมจากเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ ของขั้นตอน และระบบต่างๆ ก่อนที่จะมีการ Kick Off เริ่มฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 อย่างเป็นทางการ ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการประสานจาก รพ.พุทธโสธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการใช้อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ …

ซ้อมเสมือนจริง โดยมีการฉีดวัคซีนให้แก่อสม. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทหารและผู้คุมจากเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Read More »

รับมอบน้ำดื่มจาก อีสท์วอเตอร์กรุ๊ป เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี และนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี รับมอบน้ำดื่มจาก อีสท์วอเตอร์กรุ๊ป โดยคุณสิรินภา เลาหโกญจนาท ผู้จัดการ บจ.ประปาฉะเชิงเทรา และ คุณปราณี ทองเสริม หัวหน้างานอำนวยการ เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิ.ย.64 ณ อาคารราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 วันนี้ (2 มิ.ย. 64) เวลา 09.00 น. รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องการะเกด

ซักซ้อม ขั้นตอนและระบบ การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการซักซ้อม ขั้นตอนและระบบ การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการ Kick Off เริ่มฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการประสานจาก รพ.พุทธโสธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการใช้อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง เฉลี่ยวันละ 2,200 คน โดยจะเริ่มบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นั้น จะเริ่มต้นขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 คือการคัดกรอง …

ซักซ้อม ขั้นตอนและระบบ การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม Read More »

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

วันที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี และ นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้าหน่วยงานอาคารสถานที่ ร่วมกับ แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในวันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยจะมีการทดสอบระบบและความพร้อม เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนเสมือนจริง ในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารราชนครินทร์