ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์ ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

วันที่ 24 ก.พ. 64  เวลา 09.30 น. ได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารคณะครุศาสตร์ ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ รวมทั้งนำเสนอประเด็นซักถาม ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือท้องถิ่น ขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท รวมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น”โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)” พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ สำหรับพิธีการลงนามในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย อบต.ก้อนแก้ว อบต.บางโรง อบต.บางเล่า อบต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน เทศบาลตำบลดอนเกาะกา และ อบต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว เทศบาลตำบลบางคล้า อบต.หัวไทร อบต.ท่าทองหลาง อบต.บางสวน อบต.สาวชะโงก …

มรภ.ราชนครินทร์ จับมือท้องถิ่น ขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ Read More »

คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ดำเนินโครงการพัฒนา​ทักษะ​นักศึกษา​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์​ 2564 ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ดำเนินโครงการพัฒนา​ทักษะ​นักศึกษา​คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​ ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต​ (กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา​ต้นแบบด้านภาวะความเป็นผู้นำ)​ ให้ตัวแทนนักศึกษาคณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​จากทุกสาขาวิชาที่เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน 80 คน ณ อาคารบูรณาการวิชาการ ตึก 11 มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ราช​นครินทร์​ บางคล้า ทั้งนี้ได้รับเกียรติ​จาก​ทีมงานกองพัฒนา​นักศึกษา​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พระนคร​ศรี​อยุธยา​มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะบุคคลากรรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC

มรภ.ราชนครินทร์ ร่วมกับไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและไอเอสเอส คอนซัลติ้งก์ ลงนามความร่วมมือภาคการศึกษากับภาคธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจดิจิทัล ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะบุคคลากรรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC มุ่งเสริมทัพการพัฒนาทักษะความรู้และศักยภาพในการพัฒนาผลิตบุคลากรตอบโจทย์และตรงต่อความต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริงเปิดผลสำรวจหลังวิกฤตมีความต้องการตำแหน่งงาน 475,000 ตำแหน่งในเขต EEC พร้อมแนะแรงงานเตรียมความพร้อมพัฒนาและเพิ่มเติมทักษะหลังผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มั่นใจหลังจากนี้อุตสาหกรรมหลักจะเติบโตอย่างรวดเร็ว  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในประเด็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสที่เดินทางมามอบนโยบายในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในประเด็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ การบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การแก้ไขปัญหาการปลูกข้าวนาปรัง การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย การตลาด การจัดการองค์ความรู้ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่าง และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอําเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติ การทำหมอนรองคอผ้าขาวม้า

วันที่ 18 ก.พ. 64  อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากร และอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว อาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต พร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม บริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติ การทำหมอนรองคอผ้าขาวม้า ตามความต้องการของกลุ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในโครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น-ผ้าไทย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กลุ่มสตรีตัดเย็บผ้าบ้านนายาว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เข้าร่วมโครงการ “จัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ อบต.บางสวน

วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. งานบริการวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล นิมโรธรรม รองคณบดีบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.สราวุธ อิศรานุวัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพื้นที่อบต.บางสวน พร้อมด้วยอาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี, อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ นายชานนท์ กุลศรี นักวิชาการศึกษา และ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เข้าร่วมโครงการ “จัดเก็บและสำรวจข้อมูลพื้นที่ อบต.บางสวน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมศักดิ์ ทองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นำผู้รับการจ้างงาน ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง รองคณบดีกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำผู้รับการจ้างงาน จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสถานตำบลและข้อมูลการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

เราจะร่วมกันพัฒนาและผลักดันชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจ ทีมบริหาร U2T คณาจารย์ และทีมงานทุกท่านในการขับเคลื่อนโครงการ U2T ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “เราจะร่วมกันพัฒนาและผลักดันชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน” : รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่  16 ก.พ. 64  เวลา 08.30-16.00 น. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักขายและนักบริการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องการกระเกด โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด มาเป็นวิทยากร ให้ความร่วมแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ