งานพัสดุ

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 …

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง Read More »

ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center) พร้อมติดตั้ง มรร. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ลู่วิ่ง ,อัฒจันทร์) มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ …

ราคากลาง Read More »

ขายทอดตลาด

ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด กำหนดดูพัสดุที่ขายทอดตลาดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยกเลิกสอบ ประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี (รถยนต์เก๋ง) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผลสอบ ประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือนมกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center) พร้อมติดต้้ง มรร. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ลู่วิ่ง, อัฒจันทร์) มรร.บางคล้า จำนวน๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต.หน้าเมือง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …

ผลสอบ ประกวดราคา Read More »

สอบ ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา มรร. จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center) พร้อมติดตั้ง มรร. จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ลู่วิ่ง ,อัฒจันทร์) มรร.บางคล้า จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …

สอบ ประกวดราคา Read More »

ร่างประกวดราคา

ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา มรร. จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 22 มี.ค.64- -25 มี.ค.64) ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center) พร้อมติดตั้ง มรร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๔๐๑๗๔๘๓๙๗๖ วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (๒๙/๐๑/๒๕๖๔-๐๓/๐๒/๒๕๖๔) ร่างประกาศซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ดีเซล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๔๐๑๗๔๖๘๔๕๙ วันที่ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ (๑๙/๐๑/๒๕๖๔-๐๓/๐๒/๒๕๖๔) ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เลขที่ โครงการ ๖๔๐๑๗๓๙๖๗๓๒ (ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มกราคม ๒๕๖๔) ร่าง TOR …

ร่างประกวดราคา Read More »

ประสัมพันธ์งานพัสดุ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563