งานพัสดุ

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงประมาณเงินรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทงบประมาณรายได้ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ …

แผนจัดซื้อ จัดจ้าง Read More »

ราคากลาง

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และอุปกรณ์จัดเก็บ log file เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft Campus Agreement) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดทดลองปฏิบัติการชดเชยและปรับแก้กำลังไฟฟ้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2565 …

ราคากลาง Read More »

ขายทอดตลาด

ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด พัสดุที่หมดอายุการใช้งานเสื่อมสภาพ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด กำหนดดูพัสดุที่ขายทอดตลาดและลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ยกเลิกสอบ ประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างโดยใช้สูญญากาศ พร้อมติดตั้ง ต.หัวไทร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft Campus Agreement) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล (รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๘๐๐ ซีซี (รถยนต์เก๋ง) จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผลสอบ ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดปฏิบัติการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์อัตโนมัติ 4.0 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผลการขายพัสดุที่ชำรุดโดยวิธีทอดตลาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์ชนิด 2 กระบอกตา พร้อมติดตั้ง ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 20 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดทดลองปฏิบัติการชดเชยและปรับแก้กำลังไฟฟ้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลาง (ลู่วิ่ง,อัฒจันทร์) มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …

ผลสอบ ประกวดราคา Read More »

สอบ ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และอุปกรณ์จัดเก็บ log file เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มรร.บางคล้า จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมของไมโครซอฟท์ (Microsoft Campus Agreement) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดทดลองปฏิบัติการชดเชยและปรับแก้กำลังไฟฟ้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2565 …

สอบ ประกวดราคา Read More »

ร่างประกวดราคา

ร่างประกาศ TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคารเรียน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่าวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 29 ธันวาคม 2564) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลอ้ตโนมัติไทยแลนด์ 4.0 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผลและเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 64127199380 วันที่รับฟังคำวิจารณ์ 17/12/2564-22/12/2564 ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และอุปกรณ์จัดเก็บ log file เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มรร.บางคล้า จำนวน …

ร่างประกวดราคา Read More »

ประสัมพันธ์งานพัสดุ

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563