ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธรเดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ 2565

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ให้การต้อนรับแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมด้วยแพทย์หญิงสราพร มัทยาท แพทย์หญิงวัลลียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางเข้าอวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยังได้อวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร และคณะ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ด้วยเช่นกัน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ