โครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์

วันที่  22 ธ.ค. 64  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์