สมัครงาน

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

  รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียด  การขึ้นบัญชีแลกายกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2564 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2563 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการนการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด  ประกาศเลื่อนวันปฏิบัติงานของบุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รายละเอียด  ประกาศการรับรางานตัวเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ( …

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก Read More »

ประกาศผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก

  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2564   รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2564  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)เ พื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2564  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รายละเอียด ายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.)เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2564  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564  รายละเอียด …

ประกาศผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก Read More »

รับสมัครงาน

ประกาศ ปี 2564  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายละเอียด  17 พฤษภาคม 2564 25 พฤษภาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2564(ฉบับแก้ไข) รายละเอียด      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 รายละเอียด  21 เมษายน 2564 21 พฤษภาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  5 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2564 รายละเอียด  15 มีนาคม 2564 23 เมษายน 2564 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา …

รับสมัครงาน Read More »