สมัครงาน

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

  รายละเอียด ประกาศเลื่อนวันปฏิบัติงานของบุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รายละเอียด  ประกาศการรับรางานตัวเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รายละเอียด  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2563 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2563 รายละเอียด  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2563 รายละเอียด  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ ภาค …

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก Read More »

ประกาศผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก

  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2563 รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 7/2563  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 6/2563  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2563  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข.) เพื่อเป็นพนักงานสายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2563  รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 13/2563 รายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 (ฉบับแก้ไข)  รายละเอียด

รับสมัครงาน

ประกาศ ปี 2564 – 2563  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียด  20 มกราคม 2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด  18 มกราคม 2564 4 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียด  14 มกราคม 2564 28 มกราคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 18/2563 รายละเอียด  1 ธันวาคม 2563 15 ธันวาคม 2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 7/2563 …

รับสมัครงาน Read More »