ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

วันที่ 27 เม.ย. 64 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า พร้อมด้วยนายแพทย์ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า ได้ให้การต้อนรับคุณสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์..