อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะมีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 28 เม.ย. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกับนางสุนันทา ชนะวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะมีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 เม.ย. 2564 โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา