เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (339)

วันที่  23 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมจากชมรมอาสายุวกาชาดของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเปิดพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่  20 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. เวลา อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs รุ่นที่ 2 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 18 พ.ย. 62  เวลา 09.00 น. เวลา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 14 พ.ย. 62  เวลา 7.30 น. คณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาคุณภาพครู และหน่วยงานบุคคล เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 13 พ.ย. 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนโทนี ฉะเชิงเทรา จำนวน 110 คน เข้ารับการบริการวิชาการจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่องการทำของใช้ในครัวเรือน การทำยาดมสมุนไพร(สูตรช่อสารภี) การแปรรูปมะม่วง และการทำปุ๋ยอินทรี โดยจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตต่อไป

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายศุภวัทน์ เชื้อสกล ประธานสภานักศึกษา และนายจิรพันธ์ มีอนันต์ รองประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ Art Brut Thailand ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หากท่านใดมีความประสงค์จะเข้าชมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาแจ้งล่วงหน้า และสามารถติดต่อได้ที่ : ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เบอร์โทร. 038-810-441

วันที่ 11 พ.ย. 62  เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตามทิศทางอุดมศึกษาไทย

ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อ"ทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0" โดย ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 8 พ.ย. 62  ผศ.สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในริ้วขบวนรถแห่หลวงพ่อโสธรจำลอง(แห่บก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562 โดยเคลื่อนจากวัดโสธรฯไปรอบเมืองแปดริ้วและย่านการค้าในตลาด

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมรายการ McDang’s Travelogue ตอน เสน่ห์เมืองแปดริ้ว ในช่วง"ของดีทั่วถิ่น" ที่ออกอากาศทางช่อง PPTV HD 36 โดยพูดถึงความสำเร็จของ"โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" และ"งานราชนครินทร์แฟร์"
ลิงค์ของรายการ
https://tv.line.me/v/10670745_mcdangs-travelogue-%…/…/527189
ขอบคุณ PPTV HD 36 และ LINE TV

Page 8 of 25
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search