เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (339)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
ในโอกาสมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยสามัญประจำปี 2562 พร้อมเลือกนายกสมาคมฯวาระใหม่ โดยนายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมฯ ในวาระแรก นั่งเก้าอี้นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่ออีกสมัย

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 โดยมีวาระการประชุม คือ รายงานงบการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมปีบริหาร 2560 - 2561 ที่ผ่านมา เช่น การจัดงานคืนสู่เหย้า การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา การมอบเงินสมทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศล เป็นต้น

อีกทั้งยังมีวาระสำคัญ คือ การเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เนื่องจากครบ 2 ปี ในการบริหาร และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1 เป็นผู้ดำเนินการประชุม ต่อจากนายคมศิลป์ ศิริวงศ์ ที่จะหมดวาระในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกนายกสมาคม และตั้งคณะกรรมการภายใน 30 วัน ซึ่งในการเลือกนายกสมาคมในครั้งนี้ คณะกรรมการและสมาชิกได้เสนอชื่อเสนอชื่อ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ เป็นนายกสมาคมอีกครั้ง โดยไม่มีสมาชิกเสนอชื่อคนอื่นลงแข่งในครั้งนี้ คณะกรรมการจึงลงมติให้ นายคมศิลป์ ศิริวงศ์ ได้รับเลือกอย่างเอกฉันท์ให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวาระที่ 2

โดยนายคมศิลป์ ได้กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารสมาคม และจะร่วมมือร่วมใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาคม ศิษย์เก่า นักศึกษาและมหาวิทยาลัยต่อไป ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆ จะประชุมเพื่อจัดตั้งในครั้งต่อไป ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ยังได้มีการแข่งขันฟุตบอกระชับมิตรระหว่าง คณะกรรมการสมาคมฯ กับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย และรับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานภายใน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมถึงประเพณีทอดกฐินสามัคคี โดยมีการร่วมมือของทุกภาคส่วนสู่การสร้างความเข้มแข็งในชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำจตุปัจจัยมาบูรณะหอสวดมนต์ มีกำหนดการดังนี้
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ตั้งขบวนแห่กฐินสามัคคี บริเวณอุโบสถวัดทางข้ามน้อย
เวลา ๑๐.๓๐ น. - พิธีถวายกฐินสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. - พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นภาษาบาลี เป็นเสร็จพิธี

Thursday, 26 September 2019 14:59

SaveUbon  By Rru

Written by


วันที่ 26 กันยายน 2562 อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นตัวแทนส่งมอบของรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ให้กับ มูลนิธิกู้ภัยฉะเชิงเทรา เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 29 กันยายน 2562 ทั้งนี้มียอดเงินรับบริจาค 9,010 บาท โดยเงินที่ได้รับบริจาคได้โอนผ่าบัญชีในนาม บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในจ.อุบลราชธานีต่อไป

วันที่  25 ก.ย. 62  เวลา 8.00 น. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีวางแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 10 ท่าน ร่วมกันกราบสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ"กษีณาลัย ประจำปี 2562"

วันที่ 23 ก.ย. 62 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันเกม PUBG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Advice E-Sports 2019 สนามที่ 12 ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ได้จัดขึ้นทั้งหมด 35 แมตใน 18 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ และที่หน้าร้านแอดไวซ์ด้วยอีกส่วนหนึ่ง ภายใต้สโลแกน “แอดไวซ์อยากให้คนไทยเข้าใจกีฬา อี-สปอร์ต” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเยาวชนให้ใช้เวลาอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า อีกทั้งอี-สปอร์ต ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้จากอาชีพใหม่ อาทิเช่น เกมเมอร์ นักพัฒนาเกม นักพากย์หรือแคสเตอร์ และการแข่งขันชิงเงินรางวัลในแต่ละสนามการแข่งขันอี-สปอร์ต (E-Sports Tournament)
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 - 24 กันยายน 2562 เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ งานนี้เปิดกว้างทั้งบุคคลภายนอก ผู้ที่สนใจทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยองค์การนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา เปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี โดยมีคุณวัลยา วงณ์รัตน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัย และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เปิดจุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำท่วม ณ จุดรับบริจาคโรงอาหาร มรร.เมือง ทั้งนี้จะปิดรับบริจาควันที่ 20 กันยายน 2562 และจะนำของที่ได้รับบริจาคไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องในจ.อุบลราชธานี ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ
น.ส.ภัทรวรินทร์ จันทมาลา (บิว) คณะวิทยาการจัดการ
ดาวมหาวิทยาลัยประจำปี 2562
นายวีระพงษ์ สอ้านวงศ์ ( เเสตมป์) คณะวิทยาการจัดการ
เดือนมหาวิทยาลัยประจำปี 2562

และรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวสุทัตตา หนูเสริม (ฝ้าย)
คณะวิทยาการจัดการ
นายคณิสนันท์ พงษ์ประสิทธิ์ (เอิร์ธ)
คณะวิทยาการจัดการ

ขอบคุณภาพจากFB อาจารย์ Natha Sabaisuk

วันที่ 11 ก.ย. 62  เวลา 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดการประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2562 หรือ Freshman Boy&Girl Rru2019 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการเลือกผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีหนุ่ม-สาว ตัวแทนนักศึกษา จาก 5 คณะ จำนวน 20 คน เข้าร่วมในการประกวด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

วันที่ 11 ก.ย. 62  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “เปิดโลกกิจกรรม” ประจําปีการศึกษา 2562” เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมเหมือนกัน ได้มีโอกาสเลือกชมรมและสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม รวมไปถึงเพื่อให้แต่ละชมรมได้รับสมัครสมาชิกใหม่ และนําเสนอผลการดําเนินงานของชมรมที่ ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Page 10 of 25
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search