เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 13 November 2019 16:22

โครงการสัมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 26

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยนายศุภวัทน์ เชื้อสกล ประธานสภานักศึกษา และนายจิรพันธ์ มีอนันต์ รองประธานสภานักศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมนาสภานิสิต - นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Read 561 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search