เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 07 August 2019 16:14

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 ส.ค. 62  เวลา 09.30. น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

Read 508 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search