เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 06 August 2019 15:50

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 ส.ค. 62 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 

Read 528 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search