เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 30 September 2020 15:31

เข้าฝึกอบรมทบทวนจิตอาสา 904 ณ โรงจิตอาสาพระราชทาน ร.1 พัน 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28-30 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ก - 353 พร้อมด้วยนายศุภวัฒน์ เชื้อสกล ก-512 และนายกฤษชพัฒน์ สุรกุล ก-513 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าฝึกอบรมทบทวนจิตอาสา 904 ณ โรงจิตอาสาพระราชทาน ร.1 พัน 1 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการอบรมดังกล่าวตัวแทนจากมหาวิทยาลัยฯได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้นำกลุ่มในการนำเสนอและรายงานที่ได้รับมอบหมายก่อนการจบหลักสูตร ในการนี้จะได้เข้ารับพระราชทานเสื้อกับหมวกจิตอาสา จากพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Read 34 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search