เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 30 September 2020 15:30

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู  เป็นบุคคลทรงคุณค่า ที่ก่อประโยชน์ให้ราชการและประชาชน

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา (กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา) ในโอกาสที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชู  เป็นบุคคลทรงคุณค่า ที่ก่อประโยชน์ให้ราชการและประชาชน มา 2 สมัย ที่ปฏิบัติงานระดับ “ดี" ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

Read 72 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search