เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 30 September 2020 15:29

ประชุมหารือข้อราชการของคณะผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 29 ก.ย. 63 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมที่ประชุมหารือข้อราชการของคณะผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอุมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศรีอยุธยา)  กรุงเทพมหานคร

Read 33 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search