เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 16 September 2020 16:10

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องเทพนิมิตร ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 21 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search