เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 16 September 2020 16:09

ประชุมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63  เวลา 13.00 น. ผศ.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดีวิชาการ เป็นประธาน ในการประชุมดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 25 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search