เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 16 September 2020 16:07

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และเลขานุการอธิการบดี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 21 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search