เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 16 September 2020 16:05

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 ก.ย. 63 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวาระพิจารณาจัดทำฐานข้อมูลด้านการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บ้านนายถึก โฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 18 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search