เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 14 September 2020 15:23

เปิดการอบรม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 ก.ย. 63  เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โครงการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ในการทำงานรองรับการเติบโตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตรบัญชีสมัยใหม่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-18 ก.ย. 2563 ณ ห้องแก้วลืมคอน สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 40 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search