เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 14 September 2020 15:22

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 23/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 14 ก.ย. 63 )เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 23/2563 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

Read 25 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search