เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 14 September 2020 15:21

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข (คณะกรรมการ 5 ส) และเข้าร่วมพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข (คณะกรรมการ 5 ส) และเข้าร่วมพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 30 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search