เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 09 September 2020 09:50

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกตินักศึกษาภาคปกติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 3 ก.ย. 2563 ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครู รอบแรกเวลา 12.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อบสองเวลา 14.15 น. คณะครุศาสตร์ และได้มีพิธีการมอบทุนการศึกษา รวมไปถึงรางวัล “เพชรสารภี” ให้แก่นักศึกษา ที่ดําเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาภาคปกติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Read 57 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search