เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 31 August 2020 16:24

ปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม"หลักสูตรเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล"

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 28 ส.ค. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม"หลักสูตรเลขานุการและการพัฒนาสำนักงานดิจิทัล" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค. 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้เซ็นเตอร์ จ.ระยอง

Read 61 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search