เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 26 August 2020 17:11

ร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่   26 ส.ค. 63 เวลา 13.00 น. นายอุดม คุ้มภัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลให้แก่สมาชิกทุกคนที่มาร่วมประชุม ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 78 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search