เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 22 August 2020 16:09

เป็นวิทยากรในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 อาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ และ สาขาการอาหารและธุรกิจบริการ ชั้นปีที่ 1 ได้รับเกียรติจากแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมพัฒนาฝีมือ"หลักสูตร 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ"

Read 68 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search