เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 13 August 2020 16:28

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 ส.ค. 63  เวลา 9.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ เป็นประธานการตรวจประเมิน ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนยการ

Read 80 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search