เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 10 August 2020 16:37

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนและโครงการสำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 10 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนและโครงการสำคัญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 “Effective Mindset and Strategic Product/Services Innovation" ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมแคสเปียน ชั้น 1 โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

Read 91 times Last modified on Thursday, 13 August 2020 16:27

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search