เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Sunday, 09 August 2020 13:09

จุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 8 ส.ค. 63 บุคลากร และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ร่วมตั้งจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ณ บริเวณหน้าห้องเรียน ชั้น 2 และ 3 อาคารคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

Read 86 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search