เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 31 July 2020 16:55

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแผนบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนน้ำชุมชน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  31 ก.ค.63  เวลา 9.00 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแผนบริหารจัดการน้ำชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราโดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนน้ำชุมชน ซึ่งมีชุมชนนำร่อง 6 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อบต.บางน้ำเปรี้ยว อบต.ท่ากระดาน อบต.บางพระ อบต.คลองตะเกรา อบต.ท่าสะอ้าน และอบต.โยธะกา และตัวแทนวิศวกรประจำแต่ละอำเภอ จำนวน 100 คน ผลของกิจกรรมครั้งนี้ทางหัวหน้าโครงการจะได้รวบรวมเป็นแผนน้ำชุมชน ระดับจังหวัดต่อไป ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 47 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search