เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 31 July 2020 16:54

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําโครงการสําคัญประจําประงบประมาณ พ.ศ.2565

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 31 กค. 63 เวลา 9.00-16.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนึงนิตย์ ชื่นค้า นางสาวประนอม เงินบุคคล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําโครงการสําคัญประจําประงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกํากับและสังกัด ณ ห้องพาราเดียม ฮอลล์โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

Read 42 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search