เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 31 July 2020 12:48

ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 31 กค. 63 เวลา 9.00 น. นางสาวคนึงนิจ เอนกสุวรรณกุล พร้อมด้วยนางสาวมยุรา หาญกลาง ตำแหน่งนิติกร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ณ ห้องแกรนด์ เอบี ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

Read 35 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search