เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 31 July 2020 12:45

พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการการจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และอาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการการจัดการน้ำตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล ณ อาคารสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

Read 37 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search