เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 31 July 2020 12:44

หารือการจัดทำหลักสูตรใหม่ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ประชุมร่วมกับ อาจารย์อภิวัฒน์ วงศ์ณรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา และบุคลากรของสถาบันฯ ณ สำนักงานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง อาคารสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค 2 มรร.บางคล้า เพื่อหารือการจัดทำหลักสูตรใหม่ ของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การออกแบบพื้นที่การจัดการน้ำตามหลักภูมิสังคมและเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ส.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 33 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search