เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 30 July 2020 10:43

ประชุมเพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมของความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการเตรียมความพร้อมของความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบ “ฉะเชิงเทราโมเดล” และอีกหลายโครงการ เพื่อยกระดับการศึกษาไทย และเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 41 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search