เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 29 July 2020 12:51

วต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Written by
Rate this item
(1 Vote)

วันที่ 24 ก.ค. 2563 อาจารย์ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจกรรมนักศึกษา และการทำงานขององค์การนักศึกษา ณ ห้องการะเกด

Read 44 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search