เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 24 July 2020 17:06

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)
วันที่ 24 ก.ค.63 เวลา 09.19 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบเข็มเชิดชูเกียรติด้านกิจการนักศึกษา รวมไปถึงมอบรางวัลผู้ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ จำนวน 11 ท่าน ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
Read 92 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search