เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 24 July 2020 08:30

ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักบุคคลากร ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านอาจารย์และบุคลากร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 ก.ค.6) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักบุคคลากร ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านอาจารย์และบุคลากร เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะมีการลงเสาเข็มมงคลฤกษ์ ซึ่งเป็นเสาเข็มต้นแรกในเวลา 13.39 น. พร้อมกันนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง กับเขตก่อสร้าง เพื่อรับทราบปัญหาและชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน

Read 71 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search