เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 23 July 2020 16:17

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23 ก.ค.63 เวลา 08.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ บริเวณด้านหน้าจุดบริการรถรับ – ส่งนักศึกษา และโดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

Read 70 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search