เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 22 July 2020 16:16

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการจัดการด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 ก.ค 63 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมการจัดการด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์) ให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษามีทักษะอบรมจัดการด้านพลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงาน (พลังงานแสงอาทิตย์) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Read 64 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search