เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 20 July 2020 16:22

คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 20 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับการเปิดภาคเรียน ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

Read 75 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search