เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 20 July 2020 08:43

โครงการอบรม"เรียนรู้การทำข้อสอบภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ"

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  19 ก.ค. 63  เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการอบรม"เรียนรู้การทำข้อสอบภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ" โดยมีอาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา

Read 103 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search