เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 20 July 2020 08:39

ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 ก.ค. 63 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสถานที่และดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีขั้นตอนการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าสอบตั้งแต่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดจุดคัดกรองการเข้าออกเพียง 2 จุด (บริเวณประตูหน้าอาคาร 1 และบริเวณประตูหน้าอาคาร SME) ผ่านเครื่องสแกนตรวจวัดอุณหภูมิและการบันทึกการเข้า-ออกผ่าน Application ไทยชนะ นอกจากนี้ยังจัดห้องสอบแบบการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical distancing) โดยได้เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนโดยเน้นความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรและผู้มาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยมากที่สุด และดำเนินการด้วยวิธีดีที่สุด ให้เกิดความมั่นใจในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยในทุกด้าน

Read 112 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search