เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 20 July 2020 08:36

ประชุมหารือประเด็นอาจารย์ประจำหลักสูตร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในการประชุมหารือประเด็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 84 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search