เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 17 July 2020 16:56

ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาตามรายงานข้อมูลการตีกลับของการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 3/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 17 ก.ค.63  เวลา 9.30 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฎีกาตามรายงานข้อมูลการตีกลับของการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาหารือแนวทางการแก้ไขและลดข้อผิดพลาดของการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 127 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search