เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 16 July 2020 15:30

สาขาวิชาเคมี และเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการใช้ อุปกรณ์พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. สาขาวิชาเคมี และเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก ได้จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านการใช้ อุปกรณ์พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ตึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางคล้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ได้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับรุ่นพี่ และอาจารย์ในสาขาวิชา

Read 96 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search