เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 16 July 2020 15:23

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการดำเนินงานของวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการผู้ได้รับการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 15 ก.ค. 63  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการดำเนินงานของวิศวกรสังคม ภายใต้โครงการผู้ได้รับการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 104 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search