เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 14 July 2020 16:25

ต้อนรับนักศึกษาและให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมก่อนเข้าศึกษา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 ก.ค. 63  เวลา 09.00 น. ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาและให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องการะเกด

Read 130 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search