เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 11 July 2020 16:24

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะอาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงนักศึกษา ในวันเปิดภาคการศึกษาสัปดาห์แรกของ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะอาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงนักศึกษา ในวันเปิดภาคการศึกษาสัปดาห์แรกของ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 7 ) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดมหาวิทยาลัย ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้แนวทาง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการวางแนวปฏิบัติในรูปแบบ New Normal ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในยุคโควิด-19 จึงขอให้นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น การวัดอุณหภูมิร่างกาย และสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย รวมไปถึงต้อง สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดจนการล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวัง ด้วยความห่วงใย
"มรภ.ราชนครินทร์ ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก"

Read 138 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search