เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 11 July 2020 16:23

สังเกตการณ์บรรยากาศของการเปิดเรียนสัปดาห์แรกของ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 ก.ค. 63 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี นายสมศักดิ์ ล้ำเลิศ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ร่วมสังเกตการณ์บรรยากาศของการเปิดเรียนสัปดาห์แรกของ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น อาทิ การวัดอุณหภูมิ และการสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ ก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ในการจัดการจราจรของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บริเวณประตูทางเข้าของมหาวิทยาลัย

Read 127 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search